Μήνας: Απρίλιος 2020

Το blog του Γιώργου Γούσια

“Μανώλης Γλέζος, ο γιος της Ελλάδας”

Σοβιετική ταινία την Ελλάδα και τον Μανώλη Γλέζο.